Genel

Kum Terapisi

KUM TERAPİSİ NEDİR? Kum terapisi aslında Lowenfeld tarafından, herhangi bir kuramdan bağımsız olarak bir teknik denemek amacıyla çalıştığı çocuklarla minyatür figürler kullanmaya başlamış ve bu tekniğin çocuklar üzerindeki olumlu etkisini gözlemlemiş. Bunun üzerine bu tekniği “Dünya Tekniği” olarak tanıtmıştır. Daha sonra 1950’lerde Dora Kalff, Lowenfeld ile çalışmaya başlamış ve Jung kuramıyla Lowenfeld’in “Dünya Tekniğini” sentezlemiştir. … Read more

Çocuklarda Ekran Bağımlılığı

ÇOCUKLARDA EKRAN BAĞIMLILIĞI Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle ekran bağımlılığı çocuklar üzerinde çok yaygın bir hale geldi. Günün çok büyük bir yüzdesini telefon, tablet veya televizyon üzerinde geçiren çocukların hem beyinsel hem dilsel hem de sosyal gelişimi oldukça zarar görmektedir. Ekran bağımlılığı üzerinde dünyada oluşan pandemi salgınının da büyük bir etkisi vardır. Bu salgınla birlikte çocuklar okula … Read more

Deneyimsel Oyun Terapisi

DR. Byron Norton ve Carol Norton tarafından geliştirilen Deneyimsel Oyun Terapisi çocuğun doğuştan getirdiği iyileşmeye ve iyi olana yönelme kapasitesine vurgu yapar. Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT) çocuğun kendi ihtiyaçlarını en iyi kendisinin bildiğine güvenir ve bunu da oyun yoluyla ortaya koyduğunu öngörür. Bu sebeple de çocuğun kendini rahat bir şekilde ifade etmesi ve tedavideki istenilen … Read more

Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi çocuğun gelişimi için erken çocukluk dönemindeki en önemli basamaklardan biridir. Tuvalet eğitimi çocuğun kendi başına, kimsenin yardımı olmadan, kimsenin hatırlatmasına ihtiyaç duymadan yapabileceği bir beceriyi kazanması olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple de tuvalet eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan çocuklar gelecekteki adımlarını daha sağlam temellere oturtmuş olur. Ayrıca tuvalet eğitiminde yapılan hataların çocuğun karakteristik özelliklerini … Read more

Çocuklarda Dil Gelişimi

Dil veya lisan, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kuralları olan ve bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık olarak tanımlanmaktadır.İletişim aracı olarak kullanılan dil tarihin başlangıcından bu yana insanlar arasında iletişimi sağlamaktadır. Normal bir bebek doğumundan yaklaşık olarak 12 ay sonrasında ilk sözcüklerini çıkarmaya başlar. Zamanla çıkardığı sözcük sayısı artar ve yaklaşık 2 … Read more

Bilişsel Davranışçı Terapi

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR? Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kişilerin olayları ve durumları algılama, anlamlandırma ve yorumlama süreçleri ile davranışlarını ele alan ve duygu ve düşünceleri olumlu yönde değiştirmeye çalışan bir psikoterapi türüdür. İnsan davranışını ve duygularını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiş bir yöntemdir. BDT, düşüncelerimizin duygularımız, davranışlarımız ve bedensel tepkilerimizi yönettiğini savunur. Bu sebeple de … Read more

EMDR Terapi

EMDR ‘ın Türkçe açılımı Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemedir. Bireylerin olumsuz yaşam deneyimleri sonucunda oluşan semptomlarının iyileşmesinde ve duygusal sıkıntılarından kurtulmalarında etkili olan bir psikoterapi yöntemidir. EMDR terapinin keşfedilmesi, 1987 yılında Amerikalı psikolog Dr. Francine Shapiro tarafından gerçekleşmiştir. Shapiro, göz hareketlerinin rahatsızlık veren düşüncelerin etkisini azaltabileceğini tesadüfen keşfetmesi ile ortaya EMDR terapi yöntemi çıkmıştır. … Read more

Şema Terapi

ŞEMA TERAPİ NEDİR? Şema terapi, daha önce mevcut terapilerdeki teori ve teknikleri birleştiren bütünleştirici bir psikoterapidir. Jeffrey Young tarafından 1990 yılında  geliştirilmiş olan model; değiştirilmesi zor olan erken dönem yaşantılarda kökenleri bulunan psikolojik rahatsızlıklar için tasarlanmış bir tedavi şeklidir. Başlarda sadece dirençli zor vakalar ile ya da kişilik bozuklukları ile çalışırken kullanılan yöntem, şu anda … Read more

Kaygı Bozukluğu

Günlük hayatımızda stres ve sıkıntıyla karşılaşırız. Bu stres ve sıkıntılarla karşılaştığımızdaoluşan duygusal bir tepkidir kaygı. Bu durumlarda kaygının oluşması gayet normal birdurumdur. Ancak bu kaygı hali aşırıya kaçıyorsa, gündelik hayatınızı etkiliyorsa, rutinlerinizinaksamasına sebep oluyorsa bu durum olağan duygusal tepkiden çıkarak kaygı bozukluğunadönüşür.Kaygı bozukluğunda “sürekli, aşırı ve duruma uygun olmayan bir endişe durumu” sözkonusudur. Kaygı bozukluğu … Read more

Panik Atak

Korku nöbeti olarak da tanımlanan panik atak, aniden başlayan ve bazen tekrar eden şiddetli korku atağıdır. Panik atak sırasında kişide çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, uyuşma veya kötü bir şeyin olacağı hissi yaşanır. Panik atak geçiren kişi kalp krizi geçirdiğini veya öleceğini düşünür. Ortalama 5 ila 30 dakika sürer ve bu sürenin ardından kendiliğinden geçer. Bir … Read more